Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 42195
Διεύθυνση:
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Θάσου
Δημοτικό Διαμέρισμα: Σωτήρος
Απόφαση: ΥΜΑΘ/Προεδρικό Διάταγμα/21-01-1995
ΦΕΚ: 74/Δ/14-02-1995