Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 40579
Διεύθυνση: Οικισμός Α. Γαρέφειον
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Αριδαίας
Δημοτικό Διαμέρισμα: Γαρεφείου
Απόφαση: ΥΠΕΧΩΔΕ/Π.Δ/γμα 19-6-92/19-06-1992
ΦΕΚ: 691/Δ/1992