Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 40577
Διεύθυνση: Οικισμός Παλ. Ξανθόγεια
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Βεγορίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα: Αρνίσσης
Απόφαση: ΥΠΕΧΩΔΕ/Π.Δ/γμα 19-6-92/19-06-1992
ΦΕΚ: 691/Δ/1992