Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 40576
Διεύθυνση: Οικισμός Αγ. Αθανάσιος
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Βεγορίτιδας
Δημοτικό Διαμέρισμα: Αγίου Αθανασίου
Απόφαση: ΥΠΕΧΩΔΕ/Π.Δ/γμα 19-6-92/19-06-1992
ΦΕΚ: 691/Δ/1992