Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 40575
Διεύθυνση: Οικισμός Κρώμνη
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Κύρρου
Δημοτικό Διαμέρισμα: Μυλοτόπου
Απόφαση: ΥΠΕΧΩΔΕ/Π.Δ/γμα 19-6-92/19-06-1992
ΦΕΚ: 691/Δ/1992