Διατηρητέα στη Μακεδονία και Θράκη

Κωδικός Διατηρητέου: 40009
Διεύθυνση:
Δήμος-Κοινότητα: Δ. Ανατολικού Ολύμπου
Δημοτικό Διαμέρισμα: Παντελεήμονος
Απόφαση: ΥΠΕΧΩΔΕ//
ΦΕΚ: 167/Δ/07-03-1986