Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου διαχείρισης, δημοσιότητας και υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένο Κέντρο Επιχειρήσεων για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Integrated Operations Center for Providing Humanitarian Assistance» και ακρωνύμιο ‘HELP’, για το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG CBC Ελλάδα-FYROM 2014- 2020”.

Διακήρυξη σε μορφή (doc) Διακήρυξη σε μορφή (pdf)

Παράταση Προθεσμίας για την Υποβολή Αιτήσεων για το έργο ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως και τις 14/01/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Γραμματείας γρ. 210, 2ος όροφος, Αγίου Δημητρίου, Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με εταιρία ταχυμεταφορών και φέρουν ημερομηνία και σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο 14.01.2019 γίνονται δεκτές.  ( pdf )

Next Page » « Previous Page