Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υαλοπινάκων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 – Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Δ. Ταχταλίδης Τηλ: 2310 379058 Fax:  2310 285250 E-MAIL: d.tachtalidis@mathra.g Θεσσαλονίκη,    15/6 /2017 Αρ. Πρωτ:            2169 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υαλοπινάκων για τις ανάγκες των κτιρίων του Διοικητηρίου και του Κυβερνείου, προϋπολογισμού χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1240,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..   Το Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της […]

Έγκριση του υπ’ αριθ. 1/16,22.05.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για τη με αρ. 882/13-03-2017 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ»

ΘΕΜΑ : Έγκριση του υπ’ αριθ. 1/16,22.05.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για τη με αρ. 882/13-03-2017 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» (ΑΔΑ: 614Ι465ΧΘ7-8ΟΙ) και απόρριψη της με αριθ. πρωτ. 1726/15.05.2017 ένστασης.   ΑΔΑ: 64ΝΣ465ΧΘ7-99Φ  

Έγκριση των υπ’ αριθ. 1/28.03.2017 και 2/5,24.04.2017 Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής για τη με αρ. 882/13- 03-2017 διακήρυξη και διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου που θα αναλάβει την καθαριότητα των εσωτερικών χώρων του Διοικητηρίου.

194859_Έγγραφο (ΨΩ6Ι465ΧΘ7-Π30 1649) Attachments 194859-P30-1649 (738 kB)

Ο κ. Βασίλειος Χατζημιχαηλίδης νέος διευθυντής του ΚΕ.Δ.Α.Κ.

Με την απόφαση 1300/07.04.2017 της Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) κας Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά, ο  δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω κ. Βασίλειος Χατζημιχαηλίδης, διορίστηκε διευθυντής του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕ.Δ.Α.Κ.). Ο κ. Χατζημιχαηλίδης είναι κάτοχος πτυχίου του Νομικού Τμήματος Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (Ν.Ο.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και  μεταπτυχιακού τίτλου του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Κλάδου Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου. Επίσης, είναι διαπιστευμένος  διαμεσολαβητής του  Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από το έτος […]

ΔΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 2017_03_K_D Attachments 6Φ7Υ465ΧΘ7-ΘΔΨ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (403 kB)2017_03_K_D (403 kB)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Θράκης ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Συνοπτικός Διαγωνισμός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ; Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/03/2017 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας  Θράκης) (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 541 23, Θεσσαλονίκη)   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:   ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 28/03/2017   90910000-9 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 02/05/2017 έως 31/12/2017 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 46.854,84€ € χωρίς ΦΠΑ (58.100€ συμπ. ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός ΚΑΕ 0875, (ειδ. φορ. […]

Έγκριση των υπ’ αριθ. 1, 2 και 3/2017 Πρακτικών της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και ματαίωση του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την καθαριότητα των εσωτερικών χώρων του Διοικητηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. κώδικας: 541 23 Πληροφορίες: Ν. Κυματής Τηλ: 2310 379125 Fax: 2310 285250 E-MAIL: nkymatis@mathra.gr Θεσσαλονίκη, 10.02.2017 Αρ. Πρωτ: 499 ΘΕΜΑ : Έγκριση των υπ’ αριθ. 1, 2 και 3/2017 Πρακτικών της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών και ματαίωση του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για […]

Ανανέωση της Ιστοσελίδας του Υ.ΜΑ.Θ.

Με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) κας Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά, η ιστοσελίδα του Υ.ΜΑ.Θ. αναβαθμίστηκε σε ιστοσελίδα νέας τεχνολογίας, βασισμένη σε ανοιχτό λογισμικό. Η αναβάθμιση είχε μηδενικό κόστος και έγινε σε συνεργασία του Πολιτικού Γραφείου της Υφυπουργού και του  Τμήματος Μηχανοργάνωσης του Διοικητηρίου. Πολύ σύντομα η ιστοσελίδα θα έχει νέες δυνατότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας που θα καλύπτουν τα θέματα των διευθύνσεων του Υ.ΜΑ.Θ. και θα προσφέρονται ανοιχτά προς το κοινό. Με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) […]

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για τον καθαρισμό των εσωτερικών χώρων του Διοικητηρίου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Θράκης ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Συνοπτικός Διαγωνισμός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/01/2017 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης) (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 541 23, Θεσσαλονίκη) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/01/2017 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 90910000-9 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 01/03/2017 έως 31/12/2017 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 50.403,23€ χωρίς ΦΠΑ (62.500€ συμπ. ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός ΚΑΕ 0875, (ειδ. φορ. 07/210), οικονομικού έτους 2017 […]

« Previous Page